„СОЛАР ЛЕД ПАУЪР“ ЕООД спечели проект по процедура BG-RRP-3.005

проект по процедура BG-RRP-3.005


„СОЛАР ЛЕД ПАУЪР“ ЕООД спечели проект по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансирана чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.

 

На 03.07.2023 г. „СОЛАР ЛЕД ПАУЪР“ ЕООД подписа договор за финансиране BG-RRP-3.005-2259-C01. Одобрената инвестиция е в размер на 20 000,00 лева и при 100% безвъзмездно финансиране. Целта на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация в компанията. Проектът е със срок на изпълнение от 12 месеца и се финансира по Програма за икономическа трансформация чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.